sâmbătă, 13 iunie 2009

Instrucţiuni pentru realizare subtitrări

În rândurile următoare vă vom prezenta câteva instrucţiuni de ordin general şi diverse „trucuri" pentru realizarea unor subtitrări de calitate. 90% dintre aceste reguli sunt obligatorii în realizarea subtitrărilor pentru televiziune atât la noi în ţară cât şi în străinătate. Sper să vă fie de folos.

Traducerea şi regulile sale de bază trebuie să primeze în realizarea subtitrarilor de film. Textul subtitrării trebuie să urmeze regulile gramaticale ale limbii române scrise, să fie simplu de înţeles pentru majoritatea celor care îl urmăresc, iar registrul său de limbă trebuie adaptat la registrul stilistic al vorbitorului, indiferent că este vorba de argou, jargon tehnic etc
Acest lucru presupune că traducătorul trebuie să cunoască bine limba sursă din care se traduce, şi să cunoască la perfecţie limba destinaţie în care se traduce.

Este necesar ca traducerea să exprime corectul sens al replicilor din limba sursă şi să fie exactă, fără a deveni literală. Ca o regulă de bază, adaptarea şi redactarea nu trebuie să altereze acest sens iniţial. Pentru aceasta, nu se vor elimina informaţiile importante, preferându-se găsirea unor diverse artificii care să nu modifice sensul iniţial al replicilor.

Subtitlul este forma de bază a textului unei subtitrări, şi e reprezentat de textul care apare pe ecran o singură dată. Un subtitlu poate conţine un rând sau două rânduri, fiecare dintre ele conţinând un număr de maxim 43 de caractere, acestea incluzând şi spaţiile dintre cuvinte. Dacă această lungime este depăşită, este posibil ca subtitlul să depăşească lăţimea ecranului, devenind ilizibil în cazul folosirii unor caractere de dimensiune mai mare.

Traducerea trebuia adaptată la ritmul vorbirii personajelor. În cazul unui ritm alert, traducătorul va fi nevoit să adapteze ceea ce traduce ţinând cont de regulile de mai sus, pentru a folosi mai puţine cuvinte decât rostesc personajele. Lucrul acesta se efectuează reformulând fraza şi eliminând ceea ce nu este important, dar păstrând totodată înţelesul iniţial al frazei.

Aranjarea textului sub forma titlurilor

- Traducerea se împarte în subtitluri având unul sau două rânduri de maxim 43 de caractere fiecare.

Exemple:

Pasiunea mea sunt filmele.

Câteodată îmi place
să citesc o carte.

- În cazul unui ritm alert al replicilor, textul conţinut în subtitlu se adaptează astfel încât să devină compact şi concis pentru a fi uşor de parcurs.

Exemplu:

Replica originală:
Uite ce este, să ştii că eu am citit cartea respectivă.

Replica adaptată sub formă de subtitlu:
Eu am citit acea carte.

- Dacă ritmul replicii este unul lent, se poate recurge la subtitluri succesive de un singur rând, astfel încât pe ecran fiecare subtitlu să apară în acelaşi ritm în care este pronunţată replica.

Exemplu:

Uite ce este, să ştii că eu

am citit cartea respectivă.

- În cazul schimburilor de replici între două personaje, se foloseşte linia de dialog pentru fiecare rând în parte.

Exemplu:
- Ce ai mai făcut ?
- Am citit o carte.

În cazul în care una dintre cele două replici este mai lungă de 43 de caractere, pentru aceasta va trebui dedicat un subtitlu separat.

Exemple incorecte:

- Ce ai mai făcut ?
- Am citit o carte şi mi-a plăcut foarte mult.


- Ce ai mai făcut ?
- Am citit o carte

şi mi-a plăcut foarte mult.

Exemplu corect:

Ce mai faci ?

Am citit o carte
şi mi-a plăcut foarte mult.

- Întotdeauna la împărţirea frazelor în subtitluri se ţine cont de elementele relaţionale ale frazei, de virgule, de conjuncţiile sau locuţiunile conjuncţionale şi, sau, că, să, dacă, din cauză că etc
De asemenea, se ţine cont de pronumele relative care, ce etc, sau genitivele însoţite de articol genitival.
În cazul în care există în subtitlu o sintagmă cu înţeles de sine stătător, aceasta nu va fi împărţită pe rânduri diferite, în măsura în care este posibil.

Exemplu:
Am citit acea carte

şi mi-ar fi plăcut
să o citeşti şi tu.

Exemplu incorect:
Am citit acea carte şi

mi-ar fi plăcut să
o citeşti şi tu.

Adaptarea textului

Aşa cum am descris mai sus, adaptarea este impusă de diverşi factori:

- limba română este o limbă analitică, iar de cele mai multe ori limba din care se traduce (limba engleză, de exemplu) este o limbă sintetică, adică sunt folosite mai puţine cuvinte pentru o exprimare similară în limba română. De aici nevoia traducătorului de a folosi în traducere mai multe cuvinte decât rostesc personajele pentru a exprima acelaşi sens. În cazul unui ritm alert al vorbirii personajelor, problema devine de două ori mai presantă pentru traducător, deoarece regula celor 43 de caractere pe rând nu poate fi încălcată, şi nici nu putem scrie un subtitlu pe trei sau patru rânduri.

- Subtitlul trebuie să rămână pe ecran un timp suficient de mare pentru ca privitorul să poată urmări relaxat textul. Dacă subtitlurile sunt schimbate rapid pe ecran, acest lucru produce discomfort, privitorul fiind nevoit să se concentreze mai mult asupra subtitlului decât asupra filmului. De aceea, textul cuprins în subtitluri trebuie să fie cât mai concis, acest lucru ducând la o citire lejeră a privitorului.

Cu excepţia menţinerii nealterate a sensului, nu există vreo regulă după care se face adaptarea textului. Adaptarea e un proces de creaţie din partea traducătorului, de aceea subtitrarile pot să fie diferite în funcţie de stilul fiecărui traducător. Însă întotdeauna se respectă regulile de împărţire în subtitluri şi regulile gramaticale ale limbii române.

Pentru a obţine un text cât mai concis, puteţi folosi următoarele trucuri:

- omiterea din start a automatimelor verbale şi a expresiilor inutile: so, for that matter, you know, yeah, as a matter of fact, as for me, in my opinion etc

- omiterea cuvintelor uzuale OK, yes, no, hello, hi, all right etc.

- folosirea lui „e” în locul lui „este”

Exemplu:
„Cartea este aşa cum este” devine
„Cartea e aşa cum e”

- folosirea lui „fiindcă” sau „deoarece” în locul lui „pentru că" sau „din cauză că"

Exemplu:
„N-am citit-o din cauză că n-am avut ochelarii” devine
„N-am citit-o fiindcă n-am avut ochelarii”

- Eliminarea din start a repetiţiilor.

Exemplu:
„Stai, stai, stai, stai.” devine
„Stai...”

- eliminarea repetării numelor personajelor care apar foarte des.

Exemplu:
„John, ţi-am spus să citeşti cartea asta” devine
„Ţi-am spus s-o citeşti.”

- în cazul enumerărilor se poate reduce numărul epitetelor.

- evitarea repetării subiectului ce este inclus în desinenţa verbului în limba română, în engleză repetarea sa fiind obligatorie.


- când două propoziţii au subiect comun sau reluat, se pot comprima într-una singură.


Reguli generale

- Nu se vor folosi expresii onomatopeice, acestea neavând nevoie de nicio traducere (oh, ah, ahem, wow etc)

- Nu se vor folosi explicaţii în paranteze, asteriscuri, simbolurile &, $, % sau altele asemenea.

- Nu se vor folosi cuvinte obscene.

- Deşi nu era nevoie s-o mai spun, fără cacofonii.

- Numeralele până la zece se scriu explicit, cu excepţia situaţiilor când apare o argumentare cantitativă, matematică ori ştiinţifică evidentă, sau când e vorba de ore sau date calendaristice. În niciun caz nu se vor folosi exprimări de genul „Am 2 cărţi la mine”, sau „Sunt 6 saşi în 6 saci”. Secolele se vor scrie cu cifre romane, cu articole, fără prescurtări: secolul al XVI-lea, secolul I şi secolul XX.

- Se vor evita pe cât posibil acronimele, fiind obositoare. Sunt permise doar cele extrem de cunoscute gen FBI, CIA, MI5 etc

- Punctele cardinale se scriu cu literă mică, exceptând cazurile în care se referă la zone şi denumiri geografice.

- titlurile anglo-americane de orice fel, reproduse în original, se scriu cu iniţiale majuscule la toate cuvintele, minus cele ajutătoare.

- Citatele se vor pune obligatoriu între ghilimele.
- Pe cât posibil, se vor evita transliteraţiile în engleză ale substantivelor proprii din alte limbi, în special din limbile slave (ex: Mişa în loc de Misha, Elena în loc de Yelina).

PS: Nu uitaţi înainte de a traduce un film vizionaţi-l, pentru a fi în temă cu acţiunea filmului şi pentru a nu apărea greşeli de interpretare.

Niciun comentariu: